0 продукт

За нас

Нашата мисия и цел

          Продакс ЕООД разработва цялостни интернет базирани решения за управление на малки, средни и големи фирми и организации на базата на ERP и CRM системата с отворен код Odoo, OCA (Odoo Community Association) модули, модули от други разработчици и разбира се наши модули, от 2012 г.

          В тази връзка имаме подписани споразумения от 09.06.2015 г. с Odoo S.A. - Odoo Corporate Contributor License Agreement - корпоративно от версия 8 до 15 и master и saas-6 do saas-18, както и Odoo Individual Contributor License Agreement - индивидуални от същата дата.

          Нашата мисия е да предлага не просто софтуер, а гъвкави решения за цялостно управление на малки, средни и големи фирми и организации, което подпомага тяхното по-бързо развитие и по-ефективно управление.

          Философията ни е да създаваме сигурни и защитени интернет базирани информационни бизнес решения, които   предлагаме за работа локално, в локална и корпоративна мрежа или интернет, както и като  софтуер като услуга (SaaS) и да притежават следните характеристики:

              Да са атрактивни и удобни за работа;
              Безрискови решения с кратък срок на внедряване;
              Да са в съответствие с установените стандарти;
              Иновативни в технологично отношение;
              Стабилни и надеждни;
              Конкурентни във функционално отношение;
              Гарантиращи защитеност на информацията;
              Удобни и гъвкави за администриране;
              Лесно разширяеми (мащабируеми);
              Достъпни по всяко време и от всяко място.

          Ако за вашия бизнес е необходима надеждна и гъвкава система за управление, не се колебайте да се свържете с нас.
          Можете да сравнявате максимум 4 продукта.